Parkovací systémy

Parkovací systémy

PARKOVACÍ ASISTENT – PARKOVACÍ SENZORY – PARKOVACÍ ČIDLA
Parkovací systém je učen pro usnadnění parkování s detekcí překážek před nebo za vozidlem při parkování. Použití parkovacího systému podstatně snižuje riziko střetu vozidla s chodcem nebo s předměty, které se mohou za vozidlem nacházet při couvání. Kromě toho, že přispívá k vyšší bezpečnosti okolního prostředí, chrání také Váš automobil od zbytečných poškození.
Parkovací senzory jsou určeny pro použití v osobních nebo nebo nákladních vozech s palubním napětím 12V. Systémy mohou mít 2 senzory, 4 senzory, 6 nebo 8 senzorů. Parkovací asistent lze doplnit o display a nejmodernější i sledování tlaku v kolech.
Nejsou vhodné k umístění do kovových nárazníků a dále do vozidel u nichž některá součást zasahuje do vyzařovacího pole senzorů (např. ochranné rámy, rezervní kolo…). Vyzařovací úhel každého senzoru je 120° ve vodorovné ose a 60° ve svislé ose.
Můžeme na výslovné přání namontovat čidla námi nedodaná, ale za jejich správnou funkci nemůžeme dát záruku.