Ochrana osobních údajů a autorských práv

1. Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Slouží výhradně pro vnitřní potřebu společnosti STYLEMAX s.r.o. a nejsou poskytovány třetím osobám.
Zákazník může požádat o výmaz osobních údajů z databáze STYLEMAX s.r.o. e-mailem na adrese: pbcars@autoradiaservis.cz, nebo telefonicky na 222 323 200.
Informace o zákaznících obsahují: jméno, příjmení, adresu, telefonický kontakt, e-mailový kontakt, v případě firemních údajů také IČ a DIČ.

2. Ochrana autorských práv

Veškeré uveřejněné podklady na internetovém obchodu http://www.autoradiaservis.cz (fotografie, textový obsah vč. obchodních podmínek) jsou chráněny autorským zákonem č. 121/2000 Sb.. V případě porušení ochrany autorských práv budeme požadovat vydání bezdůvodného obohacení ve výši dvojnásobku obvyklé odměny, která na základě důkazu o dohledání použitého textu, bude vypočtena dle § 40. odst. 4 autorského zákona.

Použití výše uvedených podkladů je možné pouze s písemným souhlasem společnosti STYLEMAX  s.r.o, e-mail: pbcars@autoradiaservis.cz